LĐ trường TH Hòa Trị 1 tổ chức HKPĐ cấp trường năm học 2017-2018.