HKPĐ năm học 2017-2018

Sáng 23/12/2017 LĐ trường TH Hòa Trị 1 tổ chức HKPĐ cấp trường năm học 2017-2018.