Hội thảo chuyên đề "Đổi mới phương pháp dạy học"

Hội thảo chuyên đề "Đổi mới phương pháp dạy học"

Lúc 7 giờ 30, ngày 23/11/2013 trường Tiểu học Hoà Trị 1 đã tiến hành tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học phân môn Tập làm văn ở lớp 3” để nâng cao chất lượng dạy và học do khối lớp 2-3 báo cáo.

Lúc 7 giờ 30, ngày 23/11/2013  trường Tiểu học Hoà Trị 1 đã tiến hành tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học phân môn Tập làm văn ở lớp 3” để nâng cao chất lượng dạy và học do khối lớp 2-3 báo cáo. 

      Qua Hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi và thống nhất cao việc giảng dạy phân môn tập làm văn lớp 3, đồng thời có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Qua Hội thảo cũng nêu lên những khó khăn trong quá trình dạy và học, phải có sự phối hợp giữa thầy và trò. 

    Do vậy việc đổi mới phương pháp dạy học là chuyển từ phương pháp dạy học truyền thụ sang phương pháp dạy học tích cực hóa hoạt động của học sinh, trong đó giáo viên đóng vai trò người tổ chức hoạt động, mỗi học sinh đều được hoạt động, đều được bộc lộ mình và được phát triển. Vì chúng ta đã biết nội dung và phương pháp dạy học bao giờ cũng gắn bó với nhau. Mỗi nội dung đòi hỏi một phương pháp thích hợp nên việc lựa chọn phương pháp dạy học phải căn cứ vào từng loại bài học, từng nội dung dạy học ở từng lớp, phải căn cứ vào điều kiện, phương tiện dạy học ở  từng trường vì không có phương pháp nào là vạn năng.
Danh mục:

Bài viết liên quan