Tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Bàn tay nặn bột" và tập huấn TT30

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Bàn tay nặn bột" và tập huấn TT30

Ngày 18/10/2014. Trường TH Hòa Trị 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Bàn tay nặn bột" và tập huấn Thông tư 30/BGD-ĐT.

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Phú Hòa, nhà trường đã cử giáo viên tập huấn chuyên đề "Bàn tay nặn bột" và Thông tư 30/BGD-ĐT. Hôm nay, trường TH Hòa Trị 1 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Bàn tay nặn bột" và tập huấn lại Thông tư 30/BGD-ĐT cho tất cả giáo viên cùng tham gia. kết quả các giáo viên đều hiểu rõ tầm quan trọng của Thông tư 30/BGD-ĐT và biết các phương pháp trong chuyên đề "Bàn tay nặn bôt".
 
 
 
 
 
 

Danh mục:

Bài viết liên quan