Tổ chức triển khai chuyên để giảng dạy năm học 2013-2014

Tổ chức triển khai chuyên để giảng dạy năm học 2013-2014

Sáng thứ 7 ngày 28/12/2013, tại trường Tiểu học Hòa Trị 1 tổ chức Hội thảo chuyên để môn tập viết lớp 1. Với sự tham gia của giáo viên toàn trường.
 Thực hiên kế hoạch chuyên môn năm học 2013-2014 của chuyên môn trường Tiểu học Hòa Trị 1.
 Sáng thứ 7 ngày 28/12/2013, tại trường Tiểu học Hòa Trị 1 tổ chức Hội thảo chuyên để  môn tập viết lớp 1. Với sự tham gia của giáo viên toàn trường. Sau khi nghe giáo viên phổ biên chuyên đề tất cả giáo viên đều góp ý kiến xây dựng và học hỏi những đều đáng làm bài học kinh nghiêm sau này.
 Cuối cùng thầy hiểu trưởng nhà trường chốt ý và tuyên dương những tổ có tinh thầy xây dựng những chuyên đề có chất lượng.

Giáo viên báo cáoDanh mục:

Bài viết liên quan