Hội thảo chuyên đề "Trang trí lớp học, trường học".

Hội thảo chuyên đề "Trang trí lớp học, trường học".

   Thực hiện theo Công văn số 680 /PGDĐT,ngày 13 tháng 9 năm 2013 về việc “ Hội thảo chuyên đề trang trí trường học, lớp học để nâng cao chất lượng giáo dục ” của phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Hòa.

    Lúc 7 giờ 30,ngày 12/10/2013  trường Tiểu học Hoà Trị 1 đã tiến hành tổ chức “Hội thảo chuyên đề trang trí trường học, lớp học để nâng cao chất lượng giáo dục”. 

      Qua Hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi và thống nhất cao việc trang trí trường ,lớp học có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh.Từ đó liên hệ thực tế của nhà trường so với yêu cầu cần trang trí trường ,lớp học thì trường Tiểu học Hòa Trị 1 còn nhiều việc phải tiến hành trong thời gian đến để phù hợp với yêu cầu của việc trang trí trường ,lớp học .Đồng thời qua Hội thảo cũng nêu lên những khó khăn trong quá trình trang trí trường,lớp học,một trong những khó khăn lớn nhất đó là tình hình tài chính của nhà trường ,do đó việc trang trí trường ,lớp học cần phải có sự phối hợp đầy đủ giữa nhà trường,địa phương ,Hội cha mẹ học sinh và các nhà tài trợ(mạnh thường quân)............


Danh mục:

Bài viết liên quan