Đạo hội CĐCS Trường TH Hòa Trị 1, nhiệm kỳ I (2019 -2022)

Đạo hội CĐCS Trường TH Hòa Trị 1, nhiệm kỳ I (2019 -2022)

Hôm nay, ngày 26/9/2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ trường TH Hòa Trị 1 và LĐLĐ huyện Phú Hòa; Đại hội CĐCS trường TH Hòa Trị 1 khóa I (2019 – 2022)

     Thực hiện công văn số 07/HD-LĐLĐ ngày 20/6/2019 của LĐLĐ huyện Phú Hòa về việc Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở mãn lâm thời đối với các CĐCS thành lập mới do sáp nhập đơn vị chính quyền cơ sở
     Hôm nay, ngày 26/9/2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ trường TH Hòa Trị 1 và LĐLĐ huyện Phú Hòa; Đại hội CĐCS trường TH Hòa Trị 1 khóa 1 (2019 – 2022)được tiến hành trọng thể, với sự có mặt của  39 đoàn viên CĐ.
      Về tham dự có ông  Phạm Đình Thuận – Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Hòa, Ông Trình Văn Hồi – Bí thư chi bộ Trường,
Qua đại hội đã nghe tổng kết hoạt động công đoàn và phương hướng nhiệm vụ trong tâm nhiệm kỳ I (2019-2022) ; Đại hội cũng đã bầu ra BCH CĐCS Hòa Trị 1 gồm các đồng chí Võ Công thảo – Chủ tịch, Trần khánh Dương – Phó Chủ tịch.
 
 

Danh mục:

Bài viết liên quan