Hội nghị CBCC, VC trường TH Hòa Trị 1

Hội nghị CBCC, VC trường TH Hòa Trị 1

Hôm qua, ngày 15 tháng 10 năm 2019, tại trường TH Hòa Trị 1 diễn ra Hội nghị CBCC, VC năm học 2019 - 2020.

Hôm qua, ngày 15 tháng 10 năm 2019, tại trường TH Hòa Trị 1 diễn ra Hội nghị CBCC, VC năm học 2019 - 2020. Về tham dụ có Đ/c Đặng Trần Trung Đông phó trưởng phòng GD ĐT huyện Phú Hòa; Các đ/c hiệu trưởng, P. hiệu trưởng các trường bạn cũng tham gia và tất cả CBCC,VC - NLĐ.

Hội nghị đã nghe đ/c Trình Văn Hồi đọc báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020. Đ/c Thảo thay mặt Công đoàn báo cáo hoạt động công đoàn, công bố Quyết định khen thưởng năm học 2018-2019và nhiệm vụ trong tâm năm học 2019-2020, Hội nghị cũng nghe Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân; Báo cáo công khai tài chính và thông qua các quy chế. cuối cùng nghe lời phát biểu chỉ đạo sâu sắc của đ/c Phó phòng GD ĐT.

 

 

 

 


Danh mục:

Bài viết liên quan